Taigi, Kretingos Lurdas taip pat susijęs su Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu Bernadetai. Vaizdingame slėnyje, prie čiurlenančio Pastauninko upelio, šalia Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios, Lurdo grota buvo įsteigta 1933 m., minint 75-ąsias Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Lurde metines. Šį sumanymą inicijavo pranciškonų vienuolyno vadovas tėvas Augustinas Dirvelė. Rengdamas Kretingos Lurdo projektą jis net porą kartų lankėsi Prancūzijoje.

Vieta, kurioje pastatytas Kretingos Lurdas, pasirinkta neatsitiktinai. Grotos angos prieigose teka požeminis šaltinėlis. Tikima, kad šis šaltinis nepaprastas, jo vanduo gali išgydyti įvairias ligas, opas ar net regėjimo negalią. Tereikia nuoširdžiai prašyti Švč. Mergelės Marijos malonės ir gurkštelėti šaltinėlio vandens. Beje, šventinant grotą tėvas A. Dirvelė į šaltinėlį įpylė iš Prancūzijos Lurdo parvežto stebuklingo šaltinio vandens.

Kretingoje nėra uolingų vietovių, todėl grotą nuspręsta formuoti iš lauko akmenų. Statinys buvo kuriamas siekiant pakartoti uolos pavidalą, jos tvirtumą. Toks sprendimas puikiai atskleidžia Prancūzijos Lurdo skulptūrų trapumą, šviesumą, lengvumą. Statinio aukštis – net 7 metrai! Grotoje regimos subtilios Švč. Mergelės Marijos ir šv. Bernadetos Subiru skulptūros buvo užsakytos pagaminti Prancūzijos Lurde. Skulptūros sukuria trapumo įspūdį, tačiau jų karkasas išlietas iš ketaus lydinio. Sakoma, kad kiekvieną jų nešė šeši vyrai.

Lurdo pašventinimo apeigos buvo ypatingos. Procesijoje į Kretingos Lurdą dalyvavo daugiau nei 25 tūkstančiai maldininkų iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių. Iškilmėse lankėsi ir pats prezidentas Antanas Smetona. Kretingos Lurdas po iškilmingo pašventinimo išgyveno ir sunkius priespaudos metus. Sakrali vieta buvo niokojama tiek nacistinės Vokietijos okupacijos metais, tiek ir įsigalėjus komunistų valdžios režimui. Tačiau praėjusio amžiaus pabaigoje kretingiškiai slėnį ir Lurdą atkasė, sutvarkė ir atnaujino: išvalė Pastauninko upelį, slėnyje nutiesė takelius, į savo vietas sugrąžino išsaugotas skulptūras. 1989 m. Kretingos Lurdas pašventintas iš naujo.

Šiandien Kretingos Lurdas yra vienas svarbiausių šio miesto simbolių, gausiai lankomas svečių iš įvairiausių šalies regionų. Šalia jo vyksta Šv. Antano bei Porciunkulės atlaidai, Kalėdų, Velykų, Sekminių misterijos ir kiti renginiai. Čia lankosi įvairių konfesijų ir įsitikinimų žmonės, miesto svečiai. Šioje nepaprastoje vietoje visada laukiami ramybės pasiilgę lankytojai.