Dievo ir mūsų Motina, melskis už mus – nusidėjėlius.

DALINTIS

Kretingos Lurdas