PRAKARTĖLĖ bažnyčioje 🙂
Šventoji Marija, Dievo Motina,
Tu pagirta tarp moterų
Ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

DALINTIS

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia